บริษัท อินฟรา กรุ๊ป จำกัด

บริษัท อินฟรา กรุ๊ป จำกัด ให้บริการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมสำหรับภาคตลาดดังต่อไปนี้:

ที่อยู่อาศัย
ทางการค้า
ทางอุตสาหกรรม
และโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ

บริการ

ลูกค้าของเรา

engineering-architecture-services-clients-infragroup-thailand

ติดต่อเป็นภาษาไทย

(02) 511-6104

[email protected].th

พวกเราคือใคร

สมัครงาน

แผนที่

บริษัท-อินฟรา-กรุ๊ป-จำกัด
เป็นสมาชิกของ

American Chamber of Commerce

american-chamber-of-commerce-thailand
ดูหน้าของเรา

Council on Tall Buildings and Urban Habitat

logo-council-tall-buildings-urban-habitat
ดูหน้าของเรา